"Vonalak visznek a felhők tenyeréig"Lines are bringing me to the edge of clouds

részlet Szabó Imola Julianna Hosszú szín c. versprózájából

Megjegyzések